Regulamin
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszego obiektu

Regulamin obiektu Leśna Przystań

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Obiekt w dniu przyjazdu pobiera kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu pod warunkiem pozostawienia domku w czystości i braku uszkodzeń.
 3. Rezerwację należy potwierdzić wpłacając zadatek w ustalonej kwocie na konto wskazane przez właściciela obiektu w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostanie anulowana.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Pozostała kwota pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku – forma płatności gotówka.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego skrócenia, opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych ustalonej przez właściciela.
 8. Gość nie ma prawa przekazywać domku innym osobom.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00. W przypadku zakłócania spokoju, ciszy lub porządku w obiekcie Domki Leśna Przystań gość zobowiązuję się opuścić obiekt przy czym opłata za pobyt nie jest zwracana. W przypadku niedostosowania się do powyższego zostaną wezwane odpowiednie służby.  
 10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z kompleksu (w tym terenu rekreacyjnego, prywatnych tarasów itp.) mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu skutkować będzie naliczeniem przez wynajmującego kary umownej obciążającej Najemcę w  wysokości 500,00 zł.
 1. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta koszty ponosi najemca (pogryziona kanapa, pościel, meble, ściany). W przypadku uszkodzeń droższych niż wartość kaucji wynajmujący ma prawo domagać się dodatkowej zapłaty na pokrycie strat dokonanych przez zwierzątko Najemcy.
 1. Na terenie obiektu jedynym miejscem do parkowania pojazdu jest wyznaczony parking. Parking jest bezpłatny.
 2. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Gości.
 3. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa. Parking na terenie obiektu nie jest parkingiem strzeżonym.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia domków powstałe z winy jego. Po zakończonym pobycie, Właściciel ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel domków Leśna Przystań może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. W przypadku opuszczenia obiektu przez Gościa, który naruszył postanowienia regulaminu, nie jest zwracana opłata za pobyt.
 6. Wszelkie usterki techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielom domków Leśna Przystań pod numerem telefonu 601-482-734.
 7. Zgubienie/złamanie klucza wiąże za sobą opłatę 50zł.
 8. Wpłata zadatku oznacza całkowite zapoznanie się i akceptację regulaminu.

 

 Życzymy udanego pobytu.

 

Domki Leśna Przystań Rozewie 2021

Rozewie, ul. Grzybiarzy Tel: 601 482 734