Umowa najmu
Przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas umowę najmu

Umowa wynajmu krótkoterminowego

w obiekcie Domki Leśna Przystań

 

Umowa zawarta w dniu ………………. 2023r. w miejscowości Rozewie pomiędzy-Wynajmującym Domki Leśna Przystań Ul. Grzybiarzy, NIP: 587-137-86-61

A najemcą

Pan/Pani ……………………………………………. zam. …………………………………………………………………. legitymujący/a się nr. dowodu osobistego / pesel ………………………………….. . zwanym/ą Najemca

  • 1

1.Wynajmujący udostępnia w najem domek a Najemca przyjmuje przedmiot najmu na cele turystyczne na czas określony od godziny 14:00 dnia……………………….2023r. do godziny 10:00 dnia ………………………..2023r. W okresie umowy najmu będą zamieszkiwać ……………..osoby.

2.Najemca w dniu rozpoczęcia wynajmu zobowiązuje się zapłacić za wynajem określony w pkt.1 kwotę  ………………………………..zł

  • 2

1.Najemca w dniu podpisania umowy najmu zobowiązuje się także do wpłaty kaucji zabezpieczającej mienie obiektu Domki Leśna Przystań w kwocie 500zł.

  • 3

1.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia kaucji o której mowa w pkt.1/2 w przypadku gdy Najemca w dniu zakończenia pobytu pozostawi domek w nieczystości np. poplamione pościele i prześcieradła, ręczniki oraz sofy. Uszkodzenia mechaniczne takie jak np. sprzęt RTV AGD, meble i pozostałe wyposażenie obiektu Domki Leśna Przystań.

  1. W przypadku uszkodzeń droższych niż wartość kaucji wynajmujący ma prawo domagać się dodatkowej zapłaty na pokrycie strat dokonanych przez Najemcę.
  • 4

1.Za szkody wyrządzone przez zwierzęta koszty ponosi najemca (pogryziona kanapa, pościel, meble, ściany). W przypadku uszkodzeń droższych niż wartość kaucji wynajmujący ma prawo domagać się dodatkowej zapłaty na pokrycie strat dokonanych przez zwierzątko Najemcy.

 

  • 5

1.W przypadku wcześniejszej godziny zakończenia pobytu o którym mowa w pkt.1/1 najemca zobowiązany jest poinformować obiekt Domki Leśna Przystań dzień przed zakończeniem pobytu pod numerem telefonu 601-482-734.

  • 6

1.Najemca zapoznał się z regulaminem obiektu Domki Leśna Przystań i zobowiązuje się go przestrzegać. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub warunków niniejszej umowy obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług wynajmu przy czym wpłacona kwota przepada.

 

 

Wynajmujący                                                                                                  Najemca

Domki Leśna Przystań Rozewie 2021

Rozewie, ul. Grzybiarzy Tel: 601 482 734